English ? Nederlands ?

Nederlandstaligen zijn welkom, maar niet al onze monitoren zijn tweetalig.
Privé- of groeplessen in het Nederlands zijn mogelijk op aanvraag.

English speakers are welcome, but not all our trainers speak English.
Private lessons or group courses in English can be organized by appointment.